Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Ε. & Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Δημητριάδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:  Παππάς Σταύρος
Γεν. Γραμματέας:  Μελιδώνης Ανδρέας
Ταμίας:  Μακρυλάκης Κωνσταντίνος
Μέλη:  Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος
 Ιωαννίδης Ιωάννης
 Μαυρογιαννάκη Αναστασία
 Μπριστιάνου Μάγδα
 Παπαζαφειροπούλου Αθανασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
    έως 22 Ιανουαρίου 2018
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
    έως 10 Ιανουαρίου 2018
  • ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
    έως 31 Ιανουαρίου 2018